moldova

2016

АНИМЭЙТ v.3.7

FORUMUL INTERNATIONAL

"CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN

REPUBLICA MOLDOVA".

-TRIANGLE 2016-

EDITIA A 2-A

Gazduit de către Academia de Studii Economice din Moldova

Chișinau, Moldova

11-12 Februarie 2016

Mai multe declarații de politici ale reprezentanților Uniunii Europene subliniază faptul că instituțiile de învățământ superior (IIS) au un rol central în construirea unei Europe, unde impactul de cunoștințe acumulate poate fi măsurat în termeni de progres economic, social și ecologic. Triunghiul Cunoașterii subliniază importanța promovării în comun a cercetării, educației și inovării, precum și a atenției deosebite, acordată legăturilor dintre ele.

 

Universitățile sunt unicele instituții care combină activitățile de educație, cercetare și inovare, ca parte a misiunii lor. Universitățile joacă un rol vital în atragerea talentelor, educarea forței de muncă a viitorului, și pregătirea următoarei generații de cercetători. Acești profesioniști, cu înaltă calificare,  sunt esențiali pentru consolidarea capacităților de cercetare și inovare a țării, și pentru sporirea competitivității la nivel internațional prin generarea produselor și serviciilor cu valoare adăugată.

 

Astăzi, ne confruntăm cu o criză economică și socială continuă, niveluri dramatice ale șomajului, creșterea tinerii populații marginalizate, schimbările demografice, noi modele de migrație, și conflicte atît în interiorul țărilor, cît și între țări, precum și cu extremismul și radicalismul. Pe de altă parte, o mai mare mobilitate a studenților și a personalului, favorizează înțelegerea reciprocă, în timp ce dezvoltarea rapidă a cunoașterii și a tehnologiei, care are un impact asupra societăților și economiilor, joacă un rol, tot mai important, în procesul de transformare a învățământului superior și cel de cercetare.

 

Al 2-lea Forum International "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrarea Europeană prin Educație-Cercetare-Inovație" al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), în 2016, se va realiza în cadrul temei "Învățământul Superior – Asigurarea funcționării triunghiului cunoașterii ", în scopul sprijinirii obiectivelor  celei de-a IX-a ediție a Conferinței Ministeriale a Procesului Bologna (Erevan, 14-15 mai 2015) prin crearea legăturii dintre educația, inovare și oportunitățile de angajare, ca părți componente a triunghiului cunoașterii, unde programele cu orientare profesională -joacă un rol important.

 

TRIANGLE 2016 are loc cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA "Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică", proiectului EMA "Promovarea europenizării mai profunde a Republicii Moldova» (co-finanțat de programul Erasmus + sub acțiunea Jean Monnet), precum și prin intermediul proiectului FKTBUM "Promovarea triunghiului cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova" (co-finanțat prin programul Tempus).

 

Forumul va fi deschis cu o prezentare a legăturilor menționate mai sus ale triunghiului cunoașterii la nivel sistemic, prin prisma viziunii țării gazdă - Republica Moldova, ținând cont, în același timp, de punctul de vedere al Comisiei Europene privind Responsabilitatea în cadrul Cercetării și Inovării (RCI) și fiind informați de către academicieni  de nivel național și european. Fiecare dintre caracteristicile cheie ale triunghiului cunoașterii vor fi analizate în detaliu. Cele două sesiuni paralele ale Forumului (cu ateliere interactive, sesiuni de mese rotunde și discuții de panel) vor dezvolta cele trei teme majore, și anume: identificarea învățământul profesional în cadrul Spațiului European pentru Învățămîntului Superior (SEÎS), creând cunoștințe în instituțiile, ce au o strânsă legătură cu părțile interesate, și în sfîrșit, ultima tema va explica cum  putem asigura funcționarea triunghiului cunoașterii în beneficiul instituțiilor, studenților și absolvenților.

 

Vor fi reuniți studenți, cadre didactice universitare, funcționari publici, grupuri profesionale și reprezentanți ai societății civile, lideri universitari (inclusiv prorectori responsabili de activitatea de cercetare și alte categorii de personal de conducere), precum și persoanele interesate, care fac parte din învățământul superior și cel de cercetare;  reprezentanți ai Consiliului Rectorilor din Republica Moldova;  reprezentanți ai instituțiilor de cercetare; autorități publice, antreprenori și tineri cercetători din Republica Moldova și UE (în total 300 de persoane).

Mesaj de salut

În numele Academiei de Studii Economice a Moldovei, am deosebita plăcere să salut  experții internaționali și naționali, precum și oaspeții  de onoare care vor participa la Forumul Internațional “TRIANGLE 2016”, care va avea loc pe 11-12 februarie 2016. Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) fiind o instituție cu standarde înalte în educație, cercetare și fiind competitivă la nivel internațional și având o abordare antreprenorială, are onoarea să fie găzda acestui eveniment.

 

La Academia de Studii Economice a Moldovei, cercetarea și educația merg mână în mână. Realizăm o cercetare inovatoare și lucrăm în mod constant pentru promovarea inovării în domeniul educației. Aici, internaționalizarea nu este doar un termen în vogă; ne străduim să oferim șansa de a studia în străinătate celor 10211 de studenți ai noștri.  Activitățile noastre de cercetare nu se opresc la hotare. De asemenea, obținem scoruri excelente în diverse clasamente atunci când este vorba de cooperarea internațională.

 

Suntem convinși că atmosfera dinamică, atât la Academia de Studii Economice a Moldovei cât și din municipiul Chișinău – partea centrală a  economiei moldovenești – vor contribui la marele success al acestui Forum. Discuțiile fascinante și atelierele de lucru vor duce, fără îndoială, la multe conexiuni noi între experți naționali și internaționali.

Aștept cu multă nerăbdare să Vă întâlnesc la evenimentul din februarie și să Vă urez bun venit la Academia de Studii Economice a Moldovei!

 

 

Olesea SIRBU,

Coordonator Forumul-ui TRIANGLE

Director, Centrul de Studii în Integrare Europeană

Academia de Studii Economice din Moldova

Program

Versiunea preliminară pe 26.01.2016

La sfârșitul Forumului toți participanții vor primi certificate ce confirmă participarea lor în cadrul Forumului, iar cu scopul obținerii unui certificat nominativ, vă rugăm, ne contactați suplimentar.

THURSDAY,    11 February 2016

FRIDAY,     12 February 2016

Registration of participants

(ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

9.30 – 10.00

09.00 – 9.30

Registration of participants

(ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

WELCOME ADDRESS (EN/RO/RU)

10.00 – 11.00

9.30 – 10.15

OPENING ADDRESSES (EN/RO/RU)

Room 303

Olesea SÎRBU, TRIANGLE coordinator, ASEM, Moldova

Grigore BELOSTECINIC, Rector, ASEM, Moldova

Danielle KEULEN, Team Leader at EU Delegation to Moldova

Klaus ROSENTHAL, FKTBUM coordinator, University of Paderborn,Germany

10.15 – 11.00

EMA WORKSHOP (EN/RO/RU)

Room 303

“Europeanization through fostering interaction between education and research”

WELCOME ADDRESSES

11.00 – 11.30

COFFEE BREAK (ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

Mass-media briefing (ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

11.30 - 13.30

EMA WORKSHOP (EN/RO/RU)

Room 303

PANEL I: “Internationalisation of higher education and

research”

13.30 – 14.30

LUNCH & NETWORKING

(ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

14.30 – 17.00

PARALLEL SESSIONS

Room 302

EMA WORKSHOP/ PANEL II: “Digital technologies in education and research” (EN/RU)

Room 303

EMA WORKSHOP /PANEL III: “Higher education and employability” (EN/RO)

Room 305

IFKTBUM Round Table “Making the Knowledge Triangle Work in Moldova” (EN)

Room 303

Rodica CRUDU, INTEGRA academic coordinator, ASEM, Moldova

Iulia IABANJI, Director, ODIMM, Moldova

Octavian APOSTOL, General Director, AGEPI, Moldova

11.00 – 11.30

COFFEE BREAK (ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

Mass-media briefing (ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

11.30 – 14.00

PARALLEL SESSIONS

Room 302

EMA Workshop/ PANEL IV “Moldova towards EU doctoral education” (EN/RU)

Room 303

EMA & FKTBUM Joint Workshop: “Creative Economies, Creative Cities: Hidden forces of start-ups” (EN/RO)

Room 305

ODIMM Training “ SMEs access to the EU market within the DCFTA context” (RO)

14.00 – 15.00

LUNCH & NETWORKING

(ASEM, Building F, 3rd floor, Hall)

15.00 – 17.00

PARALLEL SESSIONS

Room 302

IT4BA Round Table “Innovation as new business vector engine” (EN/RO/RU)

Room 305

CITT Round Table ““Idea generators for increasing economic efficiency” (EN/RO)

Room 303

CONCLUDING SESSION (EN/RO/RU)

Olesea SÎRBU, TRIANGLE coordinator, Director of the Centre for European Integration Studies, ASEM

Klaus ROSENTHAL, FKTBUM coordinator, University of Paderborn, Germany

Informația  practică

Va asteptam aici

Prezentarea articolelor

Prin prezenta vă invităm să contribuiți cu articolul dumneavoastră în cadrul celei de-a doua ediţii a Forumului "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova” (TRIANGLE 2016), care va avea loc pe 11-12 februarie 2016.

 

Este binevenită orice contribuție a autorilor din diferite părți ale lumii cu scopul de a publica un articol de înaltă calitate, care are legătura dintre educație, cercetare și inovare, ca piloni de bază pentru Integrare Europeană și creșterea competitivității Republicii Moldova pe plan internațional.

 

Prin urmare, Forumul va acoperi nu numai aspectele legate de tehnologie, dar întregul proces de inovare, inclusiv subiecte cum ar fi: finanțe, resurse umane sau internaționalizarea.

 

“TRIANGLE” Forum accordă posibilitatea să participați cu:

  1. Rezumat (publicat în “Proceedings Forum” (ediția digitală);
  2. Articol final (publicat în “Proceedings Forum” și “Eastern European Journal of Regional).

 

Autorii sunt invitați să depună lucrări de cercetare originale, nepublicate anterior, redactate în limba engleză. Volumul mediu al lucrărilor este de 5000-7500 de cuvinte (8-12 pagini de tipar). Volumul lucrărilor prezentate nu trebuie să depășească 12 pagini, inclusiv un abstract, conținutul și referințele. Este de dorit, să primim articolul ca un singur fișier complet, ce include toate figurile și tabelele în formatul .docx Word (Word 2007, 2010, sau 2008 sau 2011, pentru un Mac). Documentul trebuie să respecte următoarele cerințe de formatare: Dimensiunea hârtiei: A4; Margini: sus şi jos = 2,54 cm, stânga și dreapta = 3.17cm. Intervalul dintre rânduri – 1, inclusiv rezumatul și referințele. Textul trebuie să fie centrat (‘justified’). Font: Times New Roman cu dimensiunea = 12, dacă nu este specificat altfel. Jurnalul aderă la stilul de referințe Harvard.  Metoda respectivă este cunoscută ca sistemul „autor-data”.

 

Conflicte de interese

 

La momentul depunerii, politica Jurnalului presupune că fiecare autor să declare interesele financiare, conexiunile, directe sau indirecte, sau alte situații care ar putea ridica problema părtinirii în activitatea raportată sau concluzii, implicații sau opinii declarate – inclusiv surse comerciale pertinente sau alte surse de finanțare pentru autorul individual sau departamentul/organizația asociată, relațiile personale, sau competiția academică directă.

 

Lucrările acceptate se vor include în TRIANGLE 2016 Forum Proceedings (versiunile hârtie și electornică) și publicată în Eastern European Journal of Regional Studies fiind disponibilă pe www.triangle.md.

Call Paper Timetable:

Timely submission of the papers is critical to the success of the program. The procedures and timetable enumerated below will apply.

Termene importante:

Depunerea abstractului

(max.1000 cuvinte):

05 Februarie 2016

Notificarea privind acceptarea articolului:

20 Martie 2016

Data publicării

Proceedings:

30 April 2016

1

2

3

4

5

6

Depunerea versiunii

finale a articolului:

01 Martie 2016

Depunerea versiunii finale (revizuite) a articolului:

10 April 2016

Data publicării revistei:

30 June  2016

We look forward to receive your contributions and kindly ask you to disseminate the call to other possible interested participants or institutions.

Contacte

Centrul de Studii în integrare Europenă (CSEI)

Academia de Studii Economice a Moldovei

str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, sală 702

MD-2005 Chisinau, Republica Moldova

e-mail: triangle.papers@gmail.com

Despre instituția-gazdă

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) (www.ase.md) este principala instituție de învățământ superior cu profil economic din Republica Moldova, care  cooperează cu peste 150 de universități din întreaga lume. Din 1991, tinzând spre excelență, ASEM ia inițiative unice de stimulare a unor standarde ridicate în educație, de cercetare competitivă la nivel internațional și a unei abordări antreprenoriale. Cu peste 10.000 de studenți și 1000 de cadre didactice, universitatea se bucură de un mare prestigiu la nivel național și internațional. ASEM a devenit prima universitate în Moldova, axată pe studenți,  odată ce procesul de la Bologna a fost aplicat în practică.

 

În prezent, în cadru ASEM activează 6 facultăți cu 23 de cadedre (Business și Administrarea Afacerilor, Economie Generală și Drept, Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Relații Economice Internaționale, Finanțe, Contabilitate) două departamente auxiliare, șapte centre, Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, Scoala Doctorală, un incubator de afaceri și Colegiul Național de Comerț.

 

       Pentru a sprijini procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, ASEM a fondat Centrul de Studii în integrare Europenă (CSEI) (www.csei.ase.md) în 2009, ca un departament autonom inter-facultăți. Misiunea CSIE este de a integra resursele interdisciplinare și multidisciplinare în domeniul integrării europene și de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene de educație și formare profesională, de a promova cercetarea și consultanța, informarea și documentarea în domeniul studiilor europene. Principalele domenii prioritare sunt următoarele: Integrarea economică europeană și comercială; Politica europeană de vecinătate și Parteneriatul estic; Dezvoltarea regională și transfrontalieră; Turism și dezvoltare durabilă; dezvoltarea antreprenoriatului inovativ.

 

În cadrul CSIE.ASEM activează numeroși cercetători și profesori, care sunt implicați în mod regulat în programele de instruire, cercetare, consultanță, servicii de expertiză, educație și formarea în domeniul studiilor europene din Moldova și de peste hotare. CSEI.ASEM colaborează cu școlile doctorale din Republica Moldova, cu scopul de a promova educația europeană de doctorat , sporirea vizibilității resurselor științifice și rezultatelor în domeniul procesului de integrare europeană prin organizarea diferitor evenimente științifice. CSIE dezvoltă parteneriate cu Centrele de studii europene din UE (Belgia, Italia, Germania, Slovenia și România) și țările din Vecinătatea Estică (Belarus, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaidjan) și Rusia.

 

 

Contacte

Centrul de Studii în integrare Europenă (CSEI)

Academia de Studii Economice a Moldovei

str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, sală 702

MD-2005 Chisinau, Republica Moldova

Co-financers

Co-organizers

Partners