moldova

2017

АНИМЭЙТ v.3.7

FORUMUL INTERNATIONAL

"PROMOVAREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE PENTRU

CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA".

-TRIANGLE 2017-

EDITIA A 3-A

Gazduit de către Academia de Studii Economice din Moldova

Chișinau, Moldova

23-24 March 2017

Instituțiile de învățământ superior (IIS) au un rol central în construirea unei Europe puternice, unde impactul cunoștințelor acumulate poate fi măsurat în termeni de progres economic, social și ecologic. Triunghiul Cunoașterii subliniază importanța promovării în comun a cercetării, educației și inovării, precum și a atenției deosebite, acordată legăturilor dintre ele.

 

Universitățile sunt unicele instituții care combină activitățile de educație, cercetare și inovare, ca parte a misiunii lor. Universitățile joacă un rol vital în atragerea talentelor, educarea forței de muncă a viitorului, și pregătirea următoarei generații de cercetători. Acești profesioniști, de înaltă calificare,  sunt esențiali pentru consolidarea capacităților de cercetare și inovare a țării, și pentru sporirea competitivității la nivel internațional prin generarea produselor și serviciilor cu valoare adăugată.

 

Astăzi, ne confruntăm cu o criză economică și socială continuă, niveluri dramatice ale șomajului, creșterea tinerii populații marginalizate, schimbările demografice, noi modele de migrație, și conflicte atât în interiorul țărilor, cît și între țări, precum și cu extremismul și radicalismul. Pe de altă parte, o mai mare mobilitate a studenților și a personalului, favorizează înțelegerea reciprocă, în timp ce dezvoltarea rapidă a cunoașterii și a tehnologiei, care are un impact asupra societăților și economiilor, joacă un rol, tot mai important, în procesul de transformare a învățământului superior și cel de cercetare.

 

Al 3-lea Forum International "Consolidarea triunghiului cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrarea Europeană prin Educație-Cercetare-Inovație" al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), în 2017, se va realiza în cadrul temei "Promovarea cooperării Internaționale pentru consolidarea triunghiului cunoașterii în Moldova ","Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică".

 

TRIANGLE 2017 are loc cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA ""Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică".

 

Anumite ateliere de lucru si mese rotunde în cadrul sesiunilor Forumului sunt susținute de următoarele proiecte, co-finanțate de Comisia Europeană:

- Proiectul ELEVATE" “Elevating the internationalisation of higher education in Moldova", co-finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene;

- Proiectul EU2INNO" “Jean Monnet Chair in EU Policies towards Innovation, Creativity and Entrepreneurship”, co-finanțat de programul Erasmus + al Uniunii Europene, acțiunea Jean Monnet;

- Proiectul EANET" “TEMPUS Antreprenor Alumni NETwork".

 

 

Acest forum, de asemenea, reprezintă, o activitate de diseminare a rezultatelor proiectului FKTBUM "Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova " (co-finanțat de programul Tempus)

 

Forumul va fi deschis cu o prezentare a legăturilor menționate mai sus ale triunghiului cunoașterii la nivel sistemic, prin prisma viziunii țării gazdă - Republica Moldova, ținând cont, în același timp, de punctul de vedere al Comisiei Europene privind Responsabilitatea în cadrul Cercetării și Inovării (RCI) și fiind informați de către academicieni  de nivel național și european. Fiecare dintre caracteristicile cheie ale triunghiului cunoașterii vor fi analizate în detaliu. Cele trei sesiuni paralele ale Forumului (cu ateliere interactive, sesiuni de mese rotunde și discuții de panel) vor dezvolta cele trei relații dintre elementele Triunghiului Cunoașterii (educație, cercetare și inovare) identificând soluții viabile pentru asigurarea bunei funcționări a triunghiului cunoașterii în beneficiul instituțiilor, studenților și absolvenților.

Forumul va reuni studenți, cadre didactice universitare, funcționari publici, grupuri profesionale și reprezentanți ai societății civile, lideri universitari (inclusiv prorectori responsabili de activitatea de cercetare și alte categorii de personal de conducere), precum și persoanele interesate, care fac parte din învățământul superior și cel de cercetare;  reprezentanți ai Consiliului Rectorilor din Republica Moldova;  reprezentanți ai instituțiilor de cercetare; autorități publice, antreprenori și tineri cercetători din Republica Moldova și UE (în total 300 de persoane).

Mesaj de salut

În numele Academiei de Studii Economice a Moldovei, am deosebita plăcere să salut experții internaționali și naționali, precum și oaspeții  de onoare care vor participa la cea de-a 3-a Ediție a Forumului Internațional “TRIANGLE 2017”, care va avea loc pe 23-24 martie 2017. Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) fiind o instituție cu standarde înalte în educație, cercetare și fiind competitivă la nivel internațional și având o abordare antreprenorială, are onoarea să fie găzda acestui eveniment.

 

În cadrul Academia de Studii Economice a Moldovei, cercetarea și educația de dezvoltă în tandem. ASEM se implică active în realizarea de cercetări inovatoare și promovarea inovării în domeniul educației. Internaționalizarea nu este doar un termen în vogă, pentru ASEM fiind un instrument de oferire studenților săi de aavea experiența învățării în străinătate.

 

Suntem convinși că atmosfera dinamică, atât în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, cât și în municipiul Chișinău – partea centrală a  economiei moldovenești – vor contribui la marele success al acestui Forum. Discuțiile productive și atelierele de lucru vor duce, fără îndoială, la crearea multor conexiuni noi între experți naționali și internaționali.

Aștept cu multă nerăbdare să Vă întâlnesc la evenimentul din Martie și să Vă urez bun venit la Academia de Studii Economice a Moldovei!

 

 

Olesea SIRBU,

Coordonator Forumul-ui TRIANGLE

Director, Centrul de Studii în Integrare Europeană

Academia de Studii Economice din Moldova

Program

Programul Forumului - va fi disponibil la începutul lunii martie 2017

La sfârșitul Forumului toți participanții vor primi certificate ce confirmă participarea lor în cadrul Forumului, iar cu scopul obținerii unui certificat nominativ, vă rugăm, ne contactați suplimentar.

THURSDAY,    23 Martie 2017

FRIDAY,     24 Martie 2017

Registration of participants

(ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

9.30 – 10.00

09.00 – 9.30

Registration of participants

(ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

WELCOME ADDRESS (EN/RO/RU)

10.00 – 11.00

9.30 – 10.15

OPENING ADDRESSES (EN/RO/RU)

Room 203

Rodica CRUDU, TRIANGLE Forum Academic coordinator, Head of the Education and Research Unit, Centre for European Integration Studies, Academy of Economic Studies of Moldova

Grigore BELOSTECINIC, Rector of the Academy of Economic Studies of Moldova

10.15 – 11.00

Plenary session

Room 203

tbc

WELCOME ADDRESSES

11.00 – 11.30

COFFEE BREAK (ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

Mass-media briefing (ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

11.30 - 13.30

tbc

Room 203

PANEL I: tbc

13.30 – 14.30

LUNCH & NETWORKING

(ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

14.30 – 17.00

PARALLEL SESSIONS

Room 202

tbc

Room 203

tbc

Room 205

tbc

Room 203

tbc

11.00 – 11.30

COFFEE BREAK (ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

Mass-media briefing (ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

11.30 – 14.00

PARALLEL SESSIONS

Room 202

tbc

Room 203

tbc

Room 205

tbc

14.00 – 15.00

LUNCH & NETWORKING

(ASEM, Building F, 2nd floor, Hall)

15.00 – 17.00

PARALLEL SESSIONS

Room 202

tbc

Room 205

tbc

Room 203

tbc

Informația  practică

Va asteptam aici

Apel de articole științifice

Avem deosebita onoare de a Vă invita să contribuiți cu un articol științific în cadrul celui de-al 3-lea Forumul Internațional TRIANGLE- 2017, care va avea loc în perioada 23-24 Martie 2017.

 

TRIANGLE 2017 oferă savanților și cercetătorilor posibilități de prezentarea și publicare ale articolelor originale, de înaltă calitate, care conțin informație științifică inovativ importantă, nepublicată anterior în alte ediții, redactate în limba engleză și română, legate de tema interacțiunii între educație, cercetare și inovație. precum:

 

Următoarele teme de interes sunt evidențiate (dar fără a se limita la acestea) pentru TRIANGLE 2017:

- Internaționalizarea învățământului superior și cercetării

- Rolul educației și cercetării în dezvoltarea și promovarea inovațiilor

- Rolul cooperării internaționale în funcționarea triunghiului cunoașterii

- Inovarea și creativitatea ca sursă a antreprenoriatului durabil

- Economia digitală și inovațiile

 

Cerințe pentru autori:

- Titlu - Times New Roman 14, Bold, Centrat

- Prenumele şi numele autorului, însoţite de titlurile academice, instituția, E-mail - Times New Roman 12, spațiu între rânduri- 1,0, Centrat

- Abstract - 200 de cuvinte, Times New Roman 12, spațiu între rânduri -1,0

- Cuvinte cheie - 5-7 cuvinte

- Textul articolului - Times New Roman 12, spațiu între rânduri -1,0; margini ale paginii - 2,5 toate marginile; spațiu între rânduri -1,0, Abzat - 1,0

- Referinte - la sfârșitul lucrării, în ordine alfabetică după numele de familie. Times New Roman, 12, spațiu între rânduri -1,0

- Toate articolele primite vor fi avizate de 2 recenzenți anonimi

 

Puteți transmite tema, abstractul (pînă la 20 Februarie 2017) și articolul integral (pînă la 30 aprilie 2017) la următoarea daresa de e-mail:

e-mail: triangle.papers@gmail.com

 

Culegerea internaționala de articole “Fostering Knowledge Triangle 2017” va fi inclusa in baza de date internaționale EconPapers. Culegeerea de anul trecut deja a fost inclusa in baza de date internationale EconPepers - http://econpapers.repec.org/bookchap/tkpfktm16/.

 

Lucrările acceptate vor fi publicate în Culegerea de articole a Forumului Internațional “Fostering Knowledge Triangle 2017” (versiune digitale și hârtie). ISBN 978-9975-3069-5-9; ISBN 978-9975-3069-6-6, http://csei.ase.md/journal.

 

Date importante:

Start

ÎNREGISTRARE

25 Ianuarie 2017

Prezentarea articolelor în cadrul Forumului TRIANGLE 2017

23-24 Martie 2017

Publicarea Culegerii de articole

30 May 2017

1

2

3

4

5

6

Expedierea temei și abstractului.

20 Februarie 2017

Transmiterea articolului în întregime, redactat conform cerințelor de mai sus

30 Aprilie 2017

Publicarea Revistei EEJRS

30 June 2017

Așteptăm să primim articolele științifice ale Dvs. și, totodată, Vă rugăm să difuzațăți apelul de articole în cadrul rețelei Dvs profesionale.

Contacte

Centrul de Studii în integrare Europenă (CSEI)

Academia de Studii Economice a Moldovei

str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, sală 702

MD-2005 Chisinau, Republica Moldova

e-mail: triangle.papers@gmail.com

Despre instituția-gazdă

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) (www.ase.md) este principala instituție de învățământ superior cu profil economic din Republica Moldova, care  cooperează cu peste 150 de universități din întreaga lume. Din 1991, tinzând spre excelență, ASEM ia inițiative unice de stimulare a unor standarde ridicate în educație, de cercetare competitivă la nivel internațional și a unei abordări antreprenoriale. Cu peste 10.000 de studenți și 1000 de cadre didactice, universitatea se bucură de un mare prestigiu la nivel național și internațional. ASEM a devenit prima universitate în Moldova, axată pe studenți,  odată ce procesul de la Bologna a fost aplicat în practică.

 

În prezent, în cadru ASEM activează 6 facultăți cu 23 de cadedre (Business și Administrarea Afacerilor, Economie Generală și Drept, Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Relații Economice Internaționale, Finanțe, Contabilitate) două departamente auxiliare, șapte centre, Școala Masterală de Excelență în Economie și Business, Scoala Doctorală, un incubator de afaceri și Colegiul Național de Comerț.

 

       Pentru a sprijini procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, ASEM a fondat Centrul de Studii în integrare Europenă (CSEI) (www.csei.ase.md) în 2009, ca un departament autonom inter-facultăți. Misiunea CSIE este de a integra resursele interdisciplinare și multidisciplinare în domeniul integrării europene și de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene de educație și formare profesională, de a promova cercetarea și consultanța, informarea și documentarea în domeniul studiilor europene. Principalele domenii prioritare sunt următoarele: Integrarea economică europeană și comercială; Politica europeană de vecinătate și Parteneriatul estic; Dezvoltarea regională și transfrontalieră; Turism și dezvoltare durabilă; dezvoltarea antreprenoriatului inovativ.

 

În cadrul CSIE.ASEM activează numeroși cercetători și profesori, care sunt implicați în mod regulat în programele de instruire, cercetare, consultanță, servicii de expertiză, educație și formarea în domeniul studiilor europene din Moldova și de peste hotare. CSEI.ASEM colaborează cu școlile doctorale din Republica Moldova, cu scopul de a promova educația europeană de doctorat , sporirea vizibilității resurselor științifice și rezultatelor în domeniul procesului de integrare europeană prin organizarea diferitor evenimente științifice. CSIE dezvoltă parteneriate cu Centrele de studii europene din UE (Belgia, Italia, Germania, Slovenia și România) și țările din Vecinătatea Estică (Belarus, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaidjan) și Rusia.

 

 

Contacte

Centrul de Studii în integrare Europenă (CSEI)

Academia de Studii Economice a Moldovei

str. Banulescu-Bodoni 59, Blocul B, sală 702

MD-2005 Chisinau, Republica Moldova

Co-financers

Co-organizers

Partners